Ανάλυση σύστασης σώματος-Λιπομέτρηση

Τι είναι η ανάλυση σύστασης σώματος;;

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από την λιπώδη μάζα (το λίπος του σώματος) και την άλιπη μάζα (μυϊκή μάζα, οστά και υγρά). Η ανάλυση σύστασης σώματος δίνει πληροφορίες για την αναλογία της λιπώδους και της άλιπης μάζας στο σώμα, καθώς και των επιμέρους συστατικών αυτής.

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την σύσταση του σώματος μας;

Το βάρος από μόνο του δεν μας δίνει επαρκείς πληροφορίες για την συνολική υγεία του σώματος. Γνωρίζοντας την σύσταση του σώματος μας, μπορούμε να θέσουμε πιο συγκεκριμένους στόχους για το βάρος μας, αλλά και την διατροφή και την άσκηση που είναι πιο ιδανικό να ακολουθήσουμε.

Με ποιόν τρόπο γίνεται η ανάλυση σύστασης σώματος; 

Με την Inbody 270 (Μέθοδος Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης 8 σημείων)- πρόκειται για ζυγαριά-λιπομετρητή με την οποία πραγματοποιούνται ακριβείς μετρήσεις για:

  • Λίπος
  • Άλιπη μάζα
  • Μυϊκή μάζα
  • Οστική υγεία
  • Τμηματική ανάλυση λιπώδους και άλιπης μάζας
  • Σπλαχνικό λίπος

Με το δερματοπτυχόμετρο Harpenden με το οποίο αξιολογούνται:

  • Το λίπος
  • Η άλιπη μάζα