Ανασύσταση σώματος & Αύξηση Μυϊκής Μάζας

Πολλές φορές στόχος είναι η αύξηση της μυϊκής μάζας ή η αλλαγή της σύστασης του σώματος (επίπεδα λίπους - μυϊκής μάζας), παρά η μείωση/ αύξηση του βάρους. Ύστερα από την λήψη ιατρικού ιστορικού και πληροφοριών για την καθημερινότητα, τις προτιμήσεις και τις συνήθειές σας, διαμορφώνουμε εξατομικευμένα διατροφικά προγράμματα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος σας.

Απαραίτητή βέβαια προϋπόθεση για την επίτευξη της ανασύστασης σώματος, αλλά και της αύξησης της μυϊκής μάζας, αποτελεί η συστηματική ενασχόληση με την κατάλληλη μορφή άσκησης, την οποία και υποστηρίζουμε/ πλαισιώνουμε με το διατροφικό σας πρόγραμμα.