Γενική Διατροφή

Η διατήρηση μιας καλής υγείας, αλλά και η κατάκτηση ενός αισθήματος ευεξίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την διατροφή μας. Στηριζόμενοι πάντοτε στο ιατρικό ιστορικό, τις προτιμήσεις και την καθημερινότητά σας, διαμορφώνουμε εξατομικευμένα διατροφικά προγράμματα προκειμένου να φτάσετε στην δικής σας διατροφική ισορροπία.

Ταυτόχρονα αφιερώνουμε χρόνο στο να εντοπίσουμε τις διατροφικές συμπεριφορές και συνήθειες που χρειάζεται να βελτιώσετε και στοχεύουμε σε αυτό μέσω της κατάλληλης συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.