Διαχείριση Θεμάτων Υγείας

Η διατροφή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο σε πολλά νοσήματα, χρόνια και μη. Μέσω της κατάλληλης διατροφικής υποστήριξης μπορεί να ελαττωθεί ή και να αποφευχθεί η φαρμακευτική αγωγή, να βελτιωθούν παράμετροι υγείας και να υπάρχει καλύτερη έκβαση σε κάθε ασθένεια.

Τα κλινικά διατροφικά προγράμματα δημιουργούνται με σεβασμό στην ψυχοσύνθεση, την καθημερινότητα και τις προτιμήσεις σας.