Μείωση / αύξηση βάρους

Προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή αλλαγή του βάρους (μείωση ή αύξηση) αντλούμε πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, την καθημερινότητα, τις προτιμήσεις και τις συνήθειές σας, ώστε να σας εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο εξατομικευμένο πλάνο διατροφής που θα οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου σας.

Ταυτόχρονα, δίνουμε έμφαση στον εντοπισμό των συμπεριφορών και των συνηθειών που σας απομακρύνουν από την επίτευξη του στόχου, και με την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε να τις βελτιώσετε.