Συνεδρίες εξ αποστάσεωςΠροκειμένου να εξυπηρετήσουμε και όσους βρίσκεστε εκτός Αθηνών ή όσους για τους δικούς σας λόγους δυσκολεύεστε να παρευρεθείτε στις δια ζώσης συνεδρίες, σας παρέχουμε και την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε τις συνεδρίες εξ αποστάσεως, εκμεταλλευόμενοι τις ποικίλες διαδικτυακές εφαρμογές.