Ανάλυση σύστασης σώματος-Λιπομέτρηση

Τι είναι η ανάλυση σύστασης σώματος;

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από την λιπώδη μάζα (το λίπος του σώματος) και την άλιπη μάζα (μυϊκή μάζα, οστά και υγρά). Η ανάλυση σύστασης σώματος δίνει πληροφορίες για την αναλογία της λιπώδους και της άλιπης μάζας στο σώμα, καθώς και των επιμέρους συστατικών αυτής.

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την σύσταση του σώματος μας;

Το βάρος από μόνο του δεν μας δίνει επαρκείς πληροφορίες για την συνολική υγεία του σώματος. Γνωρίζοντας την σύσταση του σώματος μας, μπορούμε να θέσουμε πιο συγκεκριμένους στόχους για το βάρος μας, αλλά και την διατροφή και την άσκηση που είναι πιο ιδανικό να ακολουθήσουμε.

Με ποιόν τρόπο γίνεται η ανάλυση σύστασης σώματος; 

  • Με την Inbody 270 (Μέθοδος Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης 8 σημείων)- πρόκειται για ζυγαριά-λιπομετρητή με την οποία πραγματοποιούνται ακριβείς μετρήσεις για: 
  • Λίπος 
  • Άλιπη μάζα
  • Μυϊκή μάζα
  • Οστική υγεία
  • Τμηματική ανάλυση λιπώδους και άλιπης μάζας
  • Σπλαχνικό λίπος
  • Με το δερματοπτυχόμετρο Harpenden με το οποίο αξιολογούνται:
  • Το λίπος
  • Η άλιπη μάζα

Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού

Τί είναι ο βασικός μεταβολικός ρυθμός; 

Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός είναι η ελάχιστη ενέργεια (οι θερμίδες) που καταναλώνει (καίει) ο οργανισμός για να διατηρήσει τις ζωτικές του λειτουργίες σε συνθήκες απόλυτης ανάπαυσης. Στα περισσότερα άτομα ο βασικός μεταβολικός ρυθμός  αποτελεί το 60-70% των θερμίδων που καίνε. Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός είναι μοναδικός για κάθε άνθρωπο, καθώς επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το ύψος, η σύσταση του σώματος, τα επίπεδα συγκεκριμένων ορμονών κτλ.

Πώς μπορείτε να μετρήσετε τον βασικό μεταβολικό ρυθμό;

Με το μηχάνημα fitmate υπάρχει η δυνατότητα για μια εύκολη, γρήγορη και ανώδυνη μέτρηση! Αναπνέετε κανονικά μέσα από μια μάσκα για 15-20 λεπτά, ενώ είστε ξαπλωμένοι, ήρεμοι και ακίνητοι.

Που θα σας ωφελήσει η μέτρηση;

Το βασικότερο όφελος από την μέτρηση του βασικού μεταβολικού ρυθμού είναι η καλύτερη διαχείριση του σωματικού βάρους (μείωση, αύξηση ή διατήρηση του βάρους), καθώς εκτιμώνται με ακρίβεια οι θερμίδες που καταναλώνει ο οργανισμός σας.